عبدالرضا اکبری: سینمای ایران به زودی ارتباط خود با بازی‌های رایانه‌ای را بیشتر خواهد کرد
وی افزود: حتی می‌توان مدعی شد که در این هنر صنعت به اندازه‌ای جذب مخاطب شده که سبب شده سینماگران بازیهای پر مخاطب را تبدیل به فیلم سینمایی کنند، عرصه‌ای که در سینمای ایران بدان توجه کافی نمی‌شود، البته در بسیاری از مواقع نیز بازیهای رایانه‌ای از سینما برای خلق موضوعات جدید سود می‌برند.
وی به شکل‌گیری بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری این نهاد در معاونت سینمایی این امید را ایجاد می‌کند که سینمای ایران نیز به زودی ارتباط خود را با بازیهای راینه‌ای بیشتر خواهد کرد.
این بازیگر متذکر شد: فرهنگ  و تاریخ ما نیز به اندازه‌ای از قهرمانان غنی است که می‌تواند برای سینماگران بهترین فرصت را خلق موضوعات جدید فراهم کند. داستانهای شاهنامه نمونه بارز این مدعا هستند.
اکبری در پایان متذکر شد: تنها نکته‌ای که نباید فراموش شود حمایتهای مالی و معنوی از این بنیاد است که می‌تواند ضامن بقای چنین مراکزی باشد که البته با توجه ایجاد شده در معاونت سینمایی به این موضوع مسلماً این مهم محقق خواهد شد