واگذاری صدور مجوزهای بازی‌های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

با ابلاغ دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با سیاست‌های جدید هیأت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، صدور کلیه مجوزهای مربوط به بازی‌های رایانه‌ای به این بنیاد واگذار شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با دستور دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف عدم موازی‌کاری و ایجاد تمرکز در سیاست‌های فرهنگی در بخش بازی‌های رایانه‌ای، کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای تولید ، توزیع، نشر، بازی سراها و مسابقات به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای واگذار شد.