توصیه یک مدرس حوزه علمیه به متولیان بازیهای رایانه ای در کشور
وی افزود: دلیل حساسیت فوق را اینگونه می توان توضیح داد که غرب امروزه برای اشاعه فرهنگ خود سرمایه گذاری قابل توجه ای به روی این قشر کرده تا بتواند به این واسطه به خواستهای استعماری خود برسد، بنابراین می بینیم، حتی در بازیهای رایانه ای نیز فرهنگ غربی تبلیغ می شود.
این محقق علوم قرآنی ادامه داد: به عقیده من بازیهای رایانه ای می تواند برای غرب کارایی بیشتر و راحت تری برای هجوم فرهنگی داشته باشد، زیرا در این بازیها کودک یا نوجوان خود قهرمان بازی را هدایت می کند.
این مدرس درس خارج حوزه علمیه  متذکر شد: مسوولان فرهنگی کشور در این مسیر نقش شان بسیار حساس می شود بدین نحود که باید با نظارت خود هم از ورود بازهای نامناسب جلوگیری کنند و هم اینکه زمینه را برای تولیدات ارزشمند فراهم آورند. وی اضافه کرد: البته جای خوشحالی ست که می شنویم عرصه ای به نام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای راه اندازی شده تا بتوان به وسیله آن زمینه تولید را برای متخصصان داخلی فراهم کرد.
این استاد دانشگاه در پایان به مسوولان بنیاد بازیهای رایانه ای توصیه کرد زمینه ای را فراهم آورند که تولید کنندگان این بازیها هر چه بیشتر از گذشته به سمت ساخت بازیهای قرآنی سوق پیدا کنند، چون کتاب آسمانی ما سرشاز از سوژهای است که می تواند سرمایه ای عظیم برای این عرصه محسوب شود.