بیست مرکز غیرمجاز بازیهای رایانه ای در همدان شناسایی شد
به گزارش "راه فیروزه "مجید فروتن پیش از ظهر امروز در کارگروه اجتماعی همدان افزود: در استان همدان 181 مرکز بازی های رایانه ای وجود دارد که از این تعداد هشت مرکز به خاطر تخلف تعطیل شده اند.وی خاطرنشان کرد: به دنبال بازرسی ها و نظارت در سه ماهه اخیر، 347 نرم افزار بازی غیرمجاز در استان همدان کشف و ضبط شده است.فروتن افزود: 93 مرکز در شهر همدان و شش مرکز در شهرستان کبودرآهنگ وجود دارد و این دو شهرستان به ترتیب بیشترین و کمترین مراکزارائه بازیهای رایانه ای را دارا هستند.معاون فرهنگی و سینمایی ارشاد همدان یادآور شد: در استان همدان 12 شرکت مسئولیت تولید بازیهای رایانه ای را به عهده دارند که باید در این خصوص اطلاع رسانی شود و سیاستهای استان در راستای ساماندهی بازیهای رایانه ای به آنها ابلاغ گردد.وی متذکر شد: در راستای ساماندهی مراکز ارائه بازی های رایانه ای در استان همدان با بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشور مکاتباتی صورت گرفته است