نشست تخصصی طراحی بازی های در حال ساخت برگزار شد

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دومین نشست تخصصی طراحی بازی را در ادامه نشست‌های پاتوق ‌های فرهنگی بازی‌ سازان با حضور طراحان بازی‌ های در حال ساخت برگزار کرد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین‌الملل بنیاد ملی بازی ‌های رایانه‌ای، این نشست که پنجمین نشست از پاتوق ‌های فرهنگی بازی ‌سازی است با هدف بالا بردن سطح دانش بازی‌سازان و طراحان بازی‌های رایانه‌ ای و همچنین به منظور ارتقاء سطح کیفی بازی ‌های در دست تولید برگزار شده است.

لازم به یادآوری است که این نشست در ادامه سلسله نشست‌های آموزشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که به طراحان بازی‌های درحال ساخت اختصاص یافته است.

این نشست با حضور طراحان بازی‌ های رایانه ‌ای در حال ساخت و حسین حسینیان دبیر این نشست، 20 دی از ساعت 15 الی 17 در سالن کنفرانس بنیاد ملی بازی ‌های رایانه‌ای برگزار شد.