تفاهم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تبیان و مهوا برای شتابدهی ۵ میلیارد تومانی در رویداد بازی آرا

 در دومین نشست رویداد بازی‌آرا تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان و مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا با رویکرد سرمایه‌گذاری بر روی تیم‌های رویداد بازی‌آرا امضاء شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در حاشیه برگزاری دومین نشست رویداد بازی‌آرا دو تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان و مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا به امضاء مدیران این مجموعه‌ها رسید.

تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد و موسسه فرهنگی هنری منادیان به امضا محمدامین حاجی هاشمی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مهدی جعفری جوزانی، مدیرعامل مجموعه کارخانه صنایع سرگرمی مهوا رسید.

دومین تفاهم‌نامه این نشست نیز میان بنیاد و موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، به امضای محمدامین حاجی هاشمی و سیدرضا کاظمی مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلا‌ع‌رسانی تبیان رسید.

به موجب این تفاهم‌نامه‌ها مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده برای حمایت از تیم‌های منتخب بازی آرا در مجموع مبلغ 5 میلیارد تومان است.

سرمایه‌گذاری بر روی تیم‌های منتخب رویداد بازی‌آرا رویکرد اصلیاین دو تفاهم‌نامه است که با معرفی برگزیدگان این رویداد، پیگیری خواهد شد.