بازی های رایانه ای در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد

وزیر آموزش و پرورش به تاثیر بازی های رایانه ای در امر یادگیری اشاره کرد و گفت: بازی های رایانه ای به عنوان رویکرد جدید این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی درگفت و گو با کمیته اطلاع رسانی نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران افزود: امروزه بازی های رایانه ای تاثیر بسزایی در بحث آموزش و یادگیری دارند به طوری که در بسیاری از کشورهای دنیا، این تجربه موفقیت آمیز بوده است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: بهره گیری از ابزار های نوین آموزشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و در سال های اخیر سعی شده بیشترین استفاده ها از این ابزار شود که یکی از این ابزارهای نوین آموزشی، بازی های رایانه ای است.

حاجی بابایی با بیان اینکه بازی های رایانه ای باید در زمینه های گوناگون آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، افزود: این بازی ها باید به گونه ای تولید شوند که دارای خط دهی های موثر باشند و برای رسیدن به این هدف باید از کارشناسان و نهادهای متخصص در حوزه بازی های رایانه ای استفاده شود.

 وزیر آموزش و پرروش با تاکید بر اینکه بازی های رایانه ای باید مطابق با ویژگی های تعلیم و تربیت در مدارس تولید شوند، افزود: یکی از اهداف سیستم آموزش و پرورش، تقویت استعدادهای دانش آموزان است که بازی های رایانه ای یکی از بهترین ابزارها برای تقویت استعدادهاست.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند در تولید بازی های رایانه ای گام بردارد، افزود: این وزارتخانه آمادگی همکاری با سازمان ها و نهادهای متخصص در حوزه بازی از جمله بنیاد ملی بازی های رایانه ای را دارد و از ایده هایی که در راستای تقویت استعدادهای دانش آموزان باشد، حمایت مادی و معنوی می کند.