بررسی راهبردهای ارتقاء حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی صنعت بازی

در بازدید عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دیدار با مدیرعامل و معاونان این بنیاد، پیرامون نظام مسائل بنیاد و راهبردهای ارتقاء حوزه سیاست گذاری و اجرایی صنعت بازی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمدحسین ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در این بنیاد، ضمن بازدید از مرکز رشد بازی‌سازی و آشنایی با روند جذب و فعالیت تیم‌های بازی‌سازی در این مرکز وآشنایی با برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف این بنیاد در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تنظیم‌گری، در نشست مشترک با محمدامین حاجی هاشمی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونان این بنیاد نیز شرکت کرد.

نگاه و توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به نقش بنیاد در حکمرانی فرهنگی کشور، بررسی نظام مسائل بنیاد، بررسی راهبردهای ارتقاء حوزه سیاست‌گذاری و اجرایی صنعت بازی کشور، پیگیری مباحث آموزشی و شکل‌گیری آموزش عالی حوزه بازی‌های رایانه ای در سطح دانشگاه‌های کشور، ضرورت آشنایی بیشتر تصمیم سازان فرهنگی با آفت‌ها و لطافت‌های حوزه بازی در بخش فرهنگ عمومی کشور و آسیب شناسی قوانین موجود به ویژه در حوزه واردات بازی‌های رایانه‌ای از جمله مباحثی بود که در دیدار این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره با مدیرعامل و معاونان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مطرح شد.