عدالت آموزشی و اشتغال‌آفرینی در حوزه بازی‌سازی

اولین اردوی آموزش بازی‌سازی انستیتو ملی بازی‌سازی که تیرماه سال گذشته در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و از همان موقع وعده برگزاری این اردوها در دیگر استان‌های کشور داده شد، شاید خیلی‌ها به تحقق این وعده خوشبین نبودند.
 اما انستیتو ملی بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عزم جزم کرد و پای قولش ماند و با یک برنامه‌ریزی منظم پای اردوهای آموزش بازی‌سازی را به خیلی از شهر‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشاند؛ از منطقه آزاد ارس در مرزی‌ترین نقطه شمال شرقی کشور تا غرب و شرق و جنوب ایران.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف کشور با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی  و ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور از تیرماه سال گذشته توسط انستیتو ملی بازی‌سازی آغاز شد.
امروز و بعد از گذشت یک سال، تلاش‌های انجام شده برای تمرکززدایی از روند آموزش بازی‌سازی از تهران و اشاعه آن به تمام کشور با برگزاری 12 اردوی آموزشی به ثمر نشسته است. با این امیدواری بزرگ که شناسایی افراد و تیم‌های مستعد شرکت‌کننده در این اردوها و برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های تخصصی‌تر به آنها، مسیر جذبشان به عنوان سرمایه انسانی جوان و کارآمد به صنعت بازی کشور را هموار کند.

حالا که روند برگزاری اردوهای آموزشی بازی‌سازی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور مسیر یک سالگی خود را پشت سر گذاشته، در نگاهی کلی میزان استقبال شرکت‌کنندگان و تیم‌ها از برگزاری این اردوها در نقاط مختلف ایران را به روایت آمار مرور کرده‌ایم.
این آمار حکایت از آن دارد که در میان اردوهای برگزار شده در شهرهای مختلف، همچنان کرمانشاه با 180 نفر شرکت‌کننده و 35 تیم بازی‌سازی در صدر جدول میزان استقبال کنندگان قرار دارد.

در ادامه این روایت آماری از میزان شرکت‌کنندگان در استان‌های مختلف کشور را از تیرماه 1401 تا تیرماه 1402 ببینید: