نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی برگزار می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» از ادغام دو نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای خبر داد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» با تاکید بر برگزاری قدرتمند این رویداد بزرگ گفت: در ایام کرونا نمایشگاه با سابقه رسانه‌های دیجیتال به صورت فیزیکی برگزار نشد و «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی»، بازگشت نمایشگاه رسانه دیجیتال به تقویم نمایشگاهی کشور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این نخستین بار است که ۲ نمایشگاه تأثیرگذار و پرمخاطب بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های دیجیتال با هم ادغام شده و در قالب «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» برگزار می‌شوند. پس لازم است همه در برگزاری قدرتمند آن اهتمام ورزند.

در جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» محمدامین حاجی‌هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مهدی صرامی رئیس هیأت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز حضور داشتند.

در این جلسه احکام اعضای شورای سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» که به امضای محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، توسط حامد حاجی‌ملامیرزایی رئیس این نمایشگاه به افراد و یا نمایندگان آنان اعطا شد.