سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد

با حکم مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فریبا علیزاده، به‌ عنوان سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، فریبا علیزاده پیش از این مدیر پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دبیر اجرایی 4 دوره جایزه بازی‌های جدی (سیگپ) بود.

تالیف کتاب‌ها و ارائه مقالات در حوزه‌های مختلف پژوهشی از دیگر سوابق علمی سرپرست معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.

پیش از این حامد نصیری مسئولیت معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را بر عهده داشت.