7 طرح بازی به مرحله ارزیابی نهایی رسیدند

از میان 21 طرح ارسال شده به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای تولید بازی­‌های موبایلی با محوریت مفهوم «خانواده»  7 طرح وارد مرحله ارزیابی نهایی شدند.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به دنبال انتشار فراخوان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای تولید بازی­‌های موبایلی با محوریت مفهوم «خانواده» در اسفند سال گذشته 21 طرح بازی به دبیرخانه ارسال شد که بعد از ارزیابی و داوری اولیه، از این میان 7 طرح وارد مرحله ارزیابی نهایی شدند.

فرآیند داوری نهایی 20 فروردین 1401 به طور آنلاین برگزار شد که در آن، ارائه‌دهندگان این طرح‌ها ضمن معرفی طرح خود به سوالات داوران نیز پاسخ دادند.

این طرح با هدف تقویت کارکردهای ارزشی نهاد خانواده از طریق فناوری‌های ارتباطی و تکنولوژی­‌های نوین از جمله ظرفیت‌های موجود در بازی‌های دیجیتال و در راستای اهداف بنیاد مبنی بر تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه تهیه، تولید بازی‌های بومی و تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی اجرا می‌شود.

بر اساس این فراخوان، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با رویکرد حمایت کامل از ظرفیت‌های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت‌ میان دست‌اندرکاران فعال این حوزه به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت، در ساخت طرح‌های برگزیده با تخصیص منابع مالی تا سقف 500 میلیون تومان به هر طرح، مشارکت می‌کند.

گفتنی است نتایج نهایی جلسه داوری و اسامی طرح‌های برگزیده به زودی اعلام می‌شود.