آموزشﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ بازی‌های ویدئویی و ﻧﻈﺎم ‌ردهﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ

سومین ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﯿﺎﺩ با ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ آذربایجان شرقی،خراسان شمالی، جنوب کرمان،هرمزگان،سمنان و منطقه آزاد اروند برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ویدئویی، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ و... از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی بود که به‌ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎﺯﯼ برگزار و برای شرکت‌کنندگان گواهینامه حضور در این دوره صادر شد.

نمایندگان این استان‌ها پس از طی این دوره و با توجه به آموزش‌های داده شده، آمادگی لازم جهت ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعاتی چون ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ویدئویی و ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ را خواهند داشت.