آشنایی نمایندگان استانی بنیاد با ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ بازی‌های ویدئویی و ﻧﻈﺎم ‌ردهﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ

دومین ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﯿﺎﺩ با ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، کردستان، لرستان، کرمان، قزوین، بوشهر و همدان برگزار شد.


به گزارش اداره ارتباطات واموربین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ویدئویی، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ و... از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی بود که به‌ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎﺯﯼ برگزار شد.

نمایندگان این استان‌ها پس از طی این دوره و با توجه به آموزش‌های داده شده، آمادگی لازم جهت ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعاتی چون ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ویدئویی و ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ را خواهند داشت.