آشنایی نمایندگان استانی بنیاد با رویکردهای قانونی نشر بازی‌های ویدئویی

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﯿﺎﺩ با ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﯾﺰﺩ، ﮔﯿﻼﻥ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ، ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺍﯾﻼﻡ، ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺸﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺯ برگزار شد.


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ویدئویی، ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﯼ ﺳﻨﯽ و... از جمله موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی است که به‌ ﺷﮑﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﯼ برگزار شد.

گفتنی است برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره دوم این برنامه آموزشی در 10 استان دیگر در حال انجام است.