دهقان نسب: عرصه بازی رایانه ای با ظام رده بندی سنی از ناهنجاری پاک می شود
این بازیگر یادآورشد: اکثر بازیهایی که در غرب ساخته می شوند، مملو از خشونت و مسایل غیر اخلاقی است و این برای کودکان و نوجوانان که آمادگی پذیرش مفاهیم گوناگون را دارند، بسیار خطرناک است.
 وی با اشاره به تدوین نظام ملی رده بندی سنی توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای،افزود: همه باید تلاش کنیم که کودکان و نوجوانان به سمت استفاده از آیین هاو سنت های فرهنگی- مذهبی خودمان سوق داده شوند.
دهقان نسب، مهمترین حرکت در جهت پاکسازی محیط بازیهای رایانه ای پس از تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیها را فرهنگ سازی مناسب در این زمینه دانست .
این بازیگر سینما در عین حال، ضمانت اجرایی مناسب و قانونمند الگوی تدوین شده در عرصه بازیهای رایانه ای را اساسی خواند و افزود: اگر نتوانیم فرآیند اجرا و عمل به نظام ملی رده بندی سنی را درست تعریف کنیم، ضابطه به تنهایی پاسخگوی این مسئله نخواهد بود.
وی با بیان این که نقش والدین بر نظارت بر فرزندان در استفاده از بازیهای رایانه ای بسیار مهم است، تصریح کرد: علاوه بر حمایت مسئولان توجه خانواده ها به بهره مندی کودکان در استفاده از بازیها اهمیت دارد ، زیرا سخت گیری آنها در این زمینه به سالم سازی اندیشه کودکان منتهی خواهد شد.
دهقان نسب همچنین به نقش مهم رسانه های جمعی در فرهنگ سازی و معرفی صحیح نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای در جامعه اشاره کرد و گفت: صداو سیما با ساخت برنامه های تکنیکی و روانشناسانه بویژه از طریق تولیدات انیمیشنی، راهکار صحیح استفاده از بازیهای رایانه ای متناسب با سن کاربران را معرفی کند.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی و تعامل با استادان دانشگاه، حوزه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد آماده رونمایی شده است