تاثیر شیوع ویروس کرونا  بر شرکت‌‌های بازی‎‌‌سازایرانی / بررسی وضعیت اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ایران در دوران شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا در جهان، تمامی صنایع از جمله صنعت بازی‌های دیجیتال دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال (دایرِک) به‌منظور بررسی وضعیت اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ایران در دوران شیوع کرونا، اوایل اردیبهشت سال 1399 پیمایشی بر روی جامعه آماری بازی‌سازان اجرا کرده است که نتایج آن، تصویر مناسبی از تأثیر این اپیدمی بر اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ایران ارائه می‌دهد.


به گزارش اداره ارتباطات و اموربین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ در این پیمایش که با همکاری معاونت حمایت بنیاد صورت پذیرفته است، در مجموع 59 استودیوی بازی‌سازی در تکمیل پرسشنامه همکاری کردند. در میان پاسخگویان و در تاریخ نگارش این بازینگاشت، 6 استودیو دارای حداقل یک بازی در جمع 20 بازی پرفروش کافه بازار بوده‌ و 16 استودیو در سطح دو و 27 استودیو در سطح سه ساختار همگرای 1399 قرار دارند. باقی پاسخگویان نیز در سطوح مبتدی‌تر قرار دارند و بر این اساس پراکندگی پاسخگویان از لحاظ میزان درآمدزایی و بزرگی از تنوع قابل‌قبولی برخوردار است.

در این بازینگاشت اطلاعاتی در زمینه تغییرات مالی و سرمایه انسانی این استودیوها گزارش شده است که اگرچه الزاما قابل تعمیم به کل فعالان حوزه بازی‌سازي در ایران نیست؛ اما می‌تواند تصویر مناسبی از تأثیر این اپیدمی بر اکوسیستم بازی‌های دیجیتال ارائه دهد.

 

 برای دریافت بازینگاشت کلیک کنید