معاون نظارت و رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منصوب شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل؛ طی حکمی از سوی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دکتر عقیل منصوری، به عنوان معاون نظارت و رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز منصوب شد.

عقیل منصوری که پیش از این، معاونت فناوری  اطلاعات  و ارتباطات سامانه مدیریت شهری، معاونت اجتماعی- فرهنگی و ریاست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق تهران را در کارنامه دارد، دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت بوده و چندین کتاب تالیف کرده است.

پیش از این، خسرو کردمیهن، معاونت نظارت و رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز را برعهده داشت که با حکم مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به عنوان مشاور مدیر عامل منصوب شد.