آخرین شماره از ساختار فعلی نشریه مطالعات بازی: دریچه، پیش روی شماست. در این رویکرد سعی شد تا به مقوله‌های علمی و پژوهشی متقاطع با موضوع بازی‌های دیجیتال پرداخته شده و برترین پژوهش‌ها، پژوهشگران و رویدادهای پژوهشی در آن زمینه خاص مورد بررسی و معرفی قرار گیرد که در آینده نیز می‌تواند برای دانشجویان رشته‌های مختلف مرتبط با بازی‌های دیجیتال به عنوان مرجع قابل استفاده باشد.

 قرار است از شماره آتی، این نشریه با رویکردی متفاوت و جدید تولید شده و ساختار روزآمدتر پیدا کند که هر شماره از آن صرفا به یک مقوله خاص علمی در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم پزشکی را شامل می‌شود.

 اما این شماره در ماهنامه دریچه به موضوع حقوق و بازی‌های دیجیتال پرداختیم. حق مالکیت فکری آثار، مالکیت در دنیای مجازی، چارچوب‌های قانونی مرتبط با محتوا و مباحث مرتبط با حقوق بشر و بازی‌ها ازجمله مسائلی است که در این شماره به آن‌ها توجه شده است.

 بسیار مسرور خواهیم شد اگر انتقادها و توصیه‌های خود را از کانال‌های ارتباطی دایرک به گوش ما رسانده و ما را در هر چه بهتر شدن کیفیت این نشریه علمی یاری نمایید.

لینک خرید نسخه الکترونیک نشریه از فیدیبو