چهارمین شماره از نشریه گیم‌آور منتشر شد. گیم‌آور اولین نشریه چاپی-الکترونیکی، تخصصی بازی در دانشگاه‌های کشور است که این بار در ۴۸ صفحه به همراه مصاحبه اختصاصی با Naughty Dog منتشر شده است.

می‌توانید از طریق این لینک چهارمین شماره از نشریه گیم‌آور را دانلود کنید.