یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کمیسیون فرهنگی تمامی تلاشش را برای حمایت از بازی سازان داخلی خواهد کرد.
 مهدی شیخ در گفت و گو با روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اظهار کرد: کمک مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بازی سازان اختصاص تسهیلات و رفع موانع است بدان معنا که مجلس می تواند همچون سال گذشته در بودجه تسهیلاتی را برای کمک به بازی سازان جوان تعیین کند.
 وی در عین حال گفت که باید بازی سازان نیز حضور قوی تر داشته باشند تا بتوانند بازار بازی ها را بدست گیرند قطعا مجلس هم در این زمینه به آن ها کمک می کند.
 این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته بنیاد ملی بازی های رایانه ای حمایت هایی از بازی سازان می کند؛ مجلس هم در بودجه مالیات هایی را برای بازی های خارجی وضع کرد تا عواید آن به بازی سازان داخلی داده شود. امسال هم تلاش می کنیم که مجدد این موضوع را در بودجه لحاظ کنیم.
 شیخ فعال تر شدن بازی سازان داخلی را نیز مهم دانست وگفت: ما از بازی سازان داخلی حمایت می کنیم اما انتظار داریم که خودشان هم فعالانه تر عمل کنند، کمیسیون فرهنگی هم حمایت های لازم را خواهد کرد.