اولین کارگاه تخصصی بازی نامه نویسی در ایران برگزار می شود

اولین کارگاه تخصصی بازی نا‌مه نویسی ایران در بنیاد ملی باز ی های رایا‌نه ای تشکیل می شود.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای این کارگاه آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی بازی سازان و علاقه مندان به بازی نامه نویسی با موضوع : "مقد‌‌‌ مات بازی نامه نویسی واشتراکات فیلم نامه و بازی نامه" برگزار  خواهد شد.

علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم مربوطه که بر روی سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای قرار دارد در این کارگاه حضور داشته باشند.

مهلت ثبت نام این کارگاه تا تاریخ 31 تیر ماه سال جاری خواهد بود و زمان برگزاری آن  متعاقبا اعلام خواهد شد.

برای ثبت نام در  اولین کارگاه تخصصی بازی نا‌مه نویسی ایران کلیک کنید