رویداد TGC بزرگترین رویداد بازی‌سازی ایران، غرب اسیا و شمال آفریقاست که برای دومی بار در روز چهارشنبه 13 تیرماه در انستیتو ملی بازی‌سازی و روزهای پنجشنبه و جمعه 14 و 15 تیرماه 97 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌سیما برگزار شد. در روز اول مستر کلاس‌ها و در روزهای دوم و سوم رویداد گیمستان، کنفرانس‌ها، پانل‌ها و غرفه‌هاحضور داشتند. هدف اصلی این رویداد، برقراری ارتباط میان فعالان بازی‌سازی در ایران با ناشران و بازی‌سازان مطرح بین‌المللی است. همچنین انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا، شبکه‌سازی و اعمال سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر از اهاداف دیگر این رویداد محسوب می‌شود.

گزارش پیش رو، به بررسی میزان رضایت شرکت‌کنندگان این رویداد، در راستای بهبود آن در آینده، پرداخته است. 

دریافت گزارش

دانلود