مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه ای می‌گوید اگر خانواده‌ها بازی‌های رایانه‌ای را تهیه کنند که از نظر محتوایی و رده سنی مناسب ارزیابی نشده باشند در دراز مدت محتوای آسیب‌رسان بازی‌ها به ذهن و روان فرزندان آن‌ها نفوذ خواهد کرد.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع سبد مصرف رسانه‌ای کودکان و با حضور رضا احمدی مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای بنیاد ملی بازی‌ها‌ی رایانه‌ای به روی آنتن رفت. احمدی در این برنامه بازی‌های رایانه‌ای را به عنوان مهم‌ترین بخش فضای مجازی که کودکان و نوجوانان درگیر آن هستند، ارزیابی کرد. 

وی افزود: متاسفانه فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی و بازی‌ها در کشور ما به درستی آموزش داده نشده است.

احمدی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از این ابزار به آموزش نیاز دارد و در جامعه ما خیلی کم مورد بحث و چالش قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در پژوهش‌های انجام شده در ایران میانگین سن بازیکنان حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور ما به 21 سال می‌رسد گفت: این در حالی است که در کشور آمریکا میانگین سن بازیکنان حوزه بازی های رایانه‌ای 36 سال است.

 مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای متذکر شد: این آمار نشان می‌دهد در کشورهای غربی خانواده‌ها خیلی بیشتر درگیر این مسائل هستند و تعامل بیشتری با فرزندان خود در حوزه بازی‌ها دارند. در ایران خانواده‌ها بازی را صرفاً ابزاری برای سرگرم کردن فرزندان خود تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها بازی‌های رایانه‌ای فرزندان خود را به درستی خریداری نکنند و بازی‌هایی را تهیه کنند که از نظر محتوایی و رده‌ سنی مناسب ارزیابی نشده باشند در دراز مدت محتوای آسیب‌رسان در بازی‌ها به ذهن و روان فرزند نفوذ خواهد کرد.

احمدی تاکید کرد: باید فرهنگ استفاده از بازی‌های رایانه‌ای را به خانواده‌ها و کودکان آموزش دهیم. البته تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده‌ایم که انتخاب‌هایی را در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم تا بازی‌های مناسبی را برای فرزندان خود تهیه کنند.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: متاسفانه در فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی هنوز شاهد عزم جدی در دولتمردان و مسئولانی که قوانین این حوزه را وضع می‌کنند نیستیم.

احمدی در پایان برنامه اظهار داشت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نهادی است که به عنوان متولی صنعت گیم در ایران و تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند. برای فرهنگ‌سازی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای اقدامات خوبی انجام شده اما بنیاد به تنهایی قادر به انجام کار نیست و به قوانین مناسب در این حوزه و تعامل با آموزش و پرورش نیاز دارد.