فراخوان حضور در جلسه انتخابات تعیین نماینده ناشرین بین‌المللی

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نظر دارد برای تصمیم‌گیری در سیاست‌های کلان خود علاوه بر بازی‌سازان، از نظرات «ناشرین بین‌المللی»* نیز بهره گیرد که به‌دلیل عدم وجود تشکل صنفی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای طی انتخاباتی که با حضور ناشرین بین‌المللی برگزار خواهد شد، یک نفر به عنوان نماینده ناشرین بین‌المللی انتخاب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شایان ذکر است تا زمان راه‌اندازی تشکل صنفی این نماینده می‌تواند حضور داشته باشد و بعد از آن نماینده تشکل صنفی جایگزین خواهد شد.

نماینده‌ی ناشرین بین‌المللی که در این انتخابات مشخص خواهد شد، در جلسات آتی تصمیم‌گیری‌ سیاست‌های کلان شرکت داده می‌شوند.

ناشرین بین‌المللی برای شرکت در جلسه انتخابات می‌توانند تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه از طریق این فرم ثبت نام نمایند تا پس از بررسی اولیه از ثبت‌نام کنندگان، دعوت بعمل آید.

جلسه انتخابات تعیین نماینده ناشرین بین‌المللی در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ در محل سالن کنفرانس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

به دلیل نیاز به هماهنگی‌های اجرایی لطفاً در تاریخ معین ثبت‌نام نمایید و با توجه به محدودیت‌های موجود از هر شرکت ناشر تنها یک نفر به عنوان نماینده حضور خواهد داشت.


*تعریف: ناشرین بین‌المللی به آن دسته از فعالانی گفته می‌شود که حداقل نماینده انتشار یک بازی خارجی به صورت رسمی در فروشگاه‌های مجاز کشور بوده‌اند.

به منظور بررسی صحت چنین فعالیتی، لازم است هنگام ثبت‌نام در فرم یک نمونه قرارداد نشر بازی خارجی در بازار داخلی فی‌مابین شخصیت حقوقی ایرانی و ناشر یا تولیدکننده اصلی بازی خارجی منعقد گردیده و قابل احصا باشد.


فرم ثبت‌نام در جلسه انتخابات نماینده ناشرین بین‌المللی