عضو کمسیون اقتصادی مجلس: مجلس شورای اسلامی از تدوین نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای حمایت می کند
وی افزود: اجرای  نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، زمینه ارتقای  امنیت اخلاقی و فرهنگی کاربران  را از سویی و  امنیت روانی خانواده ها  را از سوی دیگر، تامین خواهد کرد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قطعاً اجرای این طرح و هرگونه مشاوره‌ای که در این زمینه داده شود، منجر به افزایش امنیت اخلاقی و فرهنگی خانواده ها  و سلامت محیط بازی برای  کودکان و نوجوانان خواهد شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با استقبال از تدوین نظام رده بندی سنی بازیها رایانه ای، افزود : برای آشنایی مخاطبان با این طرح و مزایایی که اجرای آن در جامعه خواهد داشت، نیاز  به حمایت همه جانبه و فرهنگ‌سازی از طریق نهادها و رسانه های  مختلف از جمله  صدا و سیما داریم .
اولیا با اشاره به نقش و جایگاه  بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، افزود: این مجموعه باید از طریق اجرای دقیق نظام رده بندی سنی، شرایطی  فراهم آورد تا  توزیع کنندگان بازی  مکلف شوند محصولات خود را تنها به افرادی ارایه دهند که از لحاظ سنی به بلوغ فکری رسیده‌ اند.
ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی و معماری، همچنین گفت: سازمان صدا و سیما از جمله نهادهایی است که می‌تواند در تعامل با بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در اجرای  موفق این برنامه و فرهنگ سازی در جامعه نقش مهمی  ایفا کند.
نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از حدود یکسال با تعامل کارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد آماده رونمایی شده است