عضو کمسیون فرهنگی مجلس : سلامت محیط بازیهای رایانه ای برای خانواده ها تضمین می شود
این نماینده  مجلس شورای با اشاره به حدیثی ازامام جعفر صادق (ع) ، افزود: ارایه خوراک روحی مناسب در هر زمینه ای بویژه در حوزه فرهنگی  باید در امور لحاظ شود.
به گفته اکرمی، بازیهای رایانه‌ای پدیده نوظهوری است و خانواده باید در استفاده از تولیدات بازی  دقت نظر داشته باشند  تا فرهنگ اخلاقی جامعه به واسطه برخی محصولات غیراخلاقی آسیب نبیند.
عضو کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ، تصریح کرد: طرح یادشده  می‌تواند یاری رسان خانواده‌ها باشد تا محصولاتی مناسب در اختیار مخاطبان بازیهای رایانه‌ای قرار گیرد و این جای خوشحالی دارد که ایران به عنوان نخستین کشور مسلمان در نمایشگاه بازیهای رایانه‌ای  خاورمیانه  پیشنهاد دهند ارایه رده بندی سنی در عرصه بازیهای رایانه‌ای بوده است.
بنیاد ملی بازیهای رایانه ای  معاونت امور سینمایی پیشتر و در ایام برپایی نمایشگاه تخصصی  خاورمیانه در دبی ، برای نخستین بار در میان کشورهای اسلامی ، طرح رده بندی سنی بازیهای رایانه ای  را ارایه کرد .
 اکرمی همچنین با اشاره به نقش رسانه ها در تبیین درست نظام ملی رده بندی سنی  بازیهای رایانه ای در جامعه ، تاکید کرد:  صداوسیما  می‌تواند در راه موفقیت چنین طرحی تعامل نزدیکی با  بنیاد بازیهای رایانه‌ای  در جهت آگاهی بخشی بیشتر به خانواده ها داشته باشد. نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان دانشگاه، حوزه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امورسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آماده رونمایی شده است