پس از برگزاری نهمین و دهمین جلسه شورای پروانه ساخت بازی‌های رایانه‌ای سال 1395، در مجموع برای ده بازی جدید ایرانی پروانه ساخت صادر شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در نهمین جلسه شورای پروانه ساخت بازی‌های رایانه‌ای در سال جاری از میان پنج عنوان پروانه ساخت درخواست شده، پروانه ساخت سه بازی صادر شد. در دهمین جلسه این شورا  نیز درخواست پروانه ساخت هشت بازی بررسی شد که با تمامی درخواست‌ها موافقت شد.

این یازده عنوان عبارت‌اند از:

 • بازی بردیا به نویسندگی آقایان حمید افسری و محمدمهدی شقایقی با سبک بازی اکشن ماجرایی
 • بازی ترا اسپید به نویسندگی آقای فرشاد حسین زاده با سبک بازی آنلاین استراتژیک
 • بازی هتل پرند 2 به نویسندگی آقای یونس کمال جو با سبک بازی ماجراجویی
 • بازی نادر پلی به نویسندگی آقای عباس اسماعیل زاده با سبک بازی استراتژی
 • بازی جنگ دارو دسته‌ها به نویسندگی آقای سیدمحمد جمال حسینی با سبک بازی آنلاین استراتژی
 • بازی بازگشت: دیوار اسرار  به نویسندگی آقای یوسف علی پور با سبک بازی ماجرایی
 • بازی دفاع از ایران به نویسندگی آقای عباس بازدار با سبک بازی استراتژی
 • بازی آرکتورس  به نویسندگی آقای کیهان یعقوبیان با سبک بازی ماجرایی اکشن اول شخص
 • بازی رخنه به نویسندگی آقای حسن شکری با سبک بازی سکوبازی
 • بازی نوشیدنی سرخ  به نویسندگی آقای جواد بخش آبادی با سبک بازی ماجرایی
 • بازی سین جیم  به نویسندگی آقای فواد امیری با سبک بازی آنلاین

لازم به ذکر است متقاضیان دریافت پروانه ساخت می‌بایستی فرم مربوطه را از وب‌سایت www.EBazi.Org دریافت و ضمن تکمیل آن به همراه مدارک به معاونت نظارت و ارزشیابی تحویل نمایند.