یکی از این سه بازی ایرانی، به انتخاب هواداران رونمایی می‌شود [اتمام نظرسنجی]

در راستای حمایت هر چه بیشتر از بازی‌های بزرگ ایرانی، هر ماه برای یک بازی ایرانی آیین رونمایی برگزار خواهد شد تا با پوشش خبری و تصویری مناسب به فروش بازی کمک شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، طبق برنامه از پیش تعیین شده دومین آیین رونمایی امسال، اواخر تیر ماه برگزار خواهد شد و بازی مورد نظر توسط هواداران انتخاب خواهد شد.

براساس مهلت تعیین شده، ثبت‌نام سه بازی «شتاب در شهر 2»، «قتل در کوچه‌های تهران 2» و «پلیس بزرگراه» نهایی شده است و تا پایان 18 تیر ماه هر کدام از این بازی‌ها که رای بیش‌تری در نظرسنجی را به خود اختصاص دهد بسته حمایتی را از آن خود خواهد کرد.

برای دریافت اطلاعات بیش‌تر از این سه بازی می‌توانید به پروفایل بازی‌ها در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مراجعه کنید.

پروفایل بازی شتاب در شهر 2

پروفایل بازی قتل در کوچه‌های تهران 2

پروفایل بازی پلیس بزرگراه