سجادی:امنیت روانی کودکان با رده بندی سنی بازیهای رایانه ای تامین می شود
وی  یادآورشد: زمینه ساخت بازیهای رایانه ای در کشور با توجه به توانایی های جوانان با استعداد فراهم است، باید در این زمینه به شدت جدی باشیم  و از آن حمایت  شود.
کارگردان فیلم "رنگ شب" ادامه داد:غربی ها با اینکه سابقه تاریخی  ندارند و فاقد فرهنگ غنی هستند، اسطوره های مدرن خلق می کنند، به همین منظور ما با وجود گنجینه ارزشمند ادبی و ایرانی که داریم، می توانیم کودکان و نسل تازه را با فرهنگ ایرانی آشنا کنیم.
سجادی با بیان اینکه بازیهای رایانه ای ناچار از حرکت و جذابیت هستند، افزود: باید برای کودکان در سنین پایین تر خشونت را تلطیف کرد و بیشتر به حرکت و واکنش و هیجان بازیها افزود.
کارگردان فیلم "اثیری"، قصه  ایرانی و مذهبی را دارای ظرفیت بالا برای تبدیل به بازیهای رایانه ای دانست و تصریح کرد: باید با ساخت بازیهایی که با روح ایرانی و کودکانان تطبیق دارد، فضا برای استفاده بیشتر از این بازیها آماده شود.
وی گفت: با دانشی که نسل تازه از سینما و رسانه دارد می تواند در زمینه استفاده از این بازیها  درک درستی داشته باشد و با تدوین نظام ملی رده بندی سنی، فرصت انتخاب  او را بالا برد. نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای پس از یکسال کار کارشناسی با تعامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه، دانشگاه، روانشناسان و جامعه شناسان توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای آماده رونمایی شده است