ساماندهی بازار عرضه بازی های رایانه ای آغاز شد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و اداره کل همکاری های سمعی و بصری معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با هدف سامان دهی بازار عرضه بازی های رایانه ای ، کلیه محصولات داخلی و خارجی را شناسه دار می کند.
در این طرح که از اسفند ماه سال جاری آغاز می شود تمامی توزیع و تکثیر کنندگان بازی های رایانه ای موظف اند محصولات خود را با برچسب هولوگرام دارای شناسه کنند.
این طرح از اواسط اسفندماه جاری در سراسر کشور به منظور تسری به کلیت محصولات بازار در عرضه بازی و گیم آغاز می شود و از اول خرداد سال آینده بازی های فاقد هولوگرام در بازار جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
هدف از اجرای این طرح تنظیم و کنترل و سامان دهی عرضه بازی های رایانه ای ایرانی و خارجی و نیز حمایت ویژه از تولیدات داخلی است و با اجرای آن ضریب اطمینان خانواده ها برای استفاده عموم بویژه کودکان و نوجوانان از بازی های رایانه ای افزایش خواهد یافت.
این هولوگرام ( شناسه) ثبت جهانی شده و غیر قابل کپی برداری است و با 8 لایه مخفی و شماره سریال طراحی و چاپ شده که روی پاکت هر بازی نصب خواهد شد.
هم اکنون 27 شرکت توزیع با مجوز اداره کل همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در حال فعالیت هستند و اجرای این طرح می تواند زمینه کوتاه شدن دست افراد سودجو از عرضه این محصولات فرهنگی را فراهم آورد و آرامش خاطرخانواده ها را دراستفاده از این محصولات به حداکثر مقدور تضمین کند.
لازم به یادآوری است وظیفه ساماندهی تولید و کنترل عرضه بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازیهای رایانه ای و اداره کل همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.