رده بندی سنی بازی های رایانه ای آغاز شد
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای پس از رو نمایی از نظام ملی رده بندی سنی بازی های رایانه ای درهفتم دی ماه سال جاری که  طی یک سال توسط کارشناسان حوزه مذهبی،روانشناسی و جامعه شناسی صورت گرفت،سازمان اسرا به طور رسمی  کار رده بندی سنی بازی های رایانه ای داخلی و خارجی را آغاز کرد.
بر اساس این خبر در مرحله نخست این سازمان 100 بازی خارجی مطرح را توسط 12 بازیکن حرفه ای و 6 تحلیل گر مورد بررسی محتوایی قرار داد.
هم اکنون مراحل نهایی  رده بندی سنی این بازی ها  رو به اتمام است و تا پایان هفته آینده
فهرست این بازی ها همراه با رده بندی سنی آن منتشر خواهد شد.