021-88310222

بازدید از بازیگاه‌ها، بازی‌سراها و فروشگاه‌های عرضه بازی استان اردبیل

 مدیران بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با سفر به استان اردبیل از برخی بازیگاه‌ها، بازی‌سراها و فروشگاه‌های عرضه بازی در این استان بازدید کردند. محمدصادق افراسیابی، سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی، فرزانه شریفی، مدیرانستیتو ملی بازی‌سازی، رضا رسولی، مدیر ساماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای و محمدصادق دهنادی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در این سفر حضور داشتند. 

دانلود کل گالری بصورت فایل zip