021-88310370-5

بازدید سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای