021-88310222

حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نخستین نمایشگاه تکنولوژی و محصولات آموزشی