021-88310222
چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران
چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران
چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران از تاریخ 17 مرداد 93 در قالب بخش های "اصلی"،"فرعی" و "انتخاب بازی سال" برگزار شد. در این جشنواره در کل 104 اثر، 91 بازی رایانه‌ای و 13 بازینامه شرکت کردند. آیین اختتامیه این جنشواره 21 مهر 93 در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

آیین اختتامیه جشنواره با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ذبیح‌ا.. فیض‌آبادی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و شرکت کنندگان جشنواره در تاریخ 21 مهر ماه 93 در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد. در این اختتامیه برندگان در بخش های اصلی و فرعی و دستاوردها مشخص شدند. بازی رایانه‌ای "پروانه:میراث نگهبانان نور" به عنوان بهترین بازی سال 93 انتخاب شد.داوران

بخش فنی

بخش طراحی بازی

بخش هنری

بخش صدا و موسیقی

سید علی سیداف

آیدین ذوالقدر

امیر حسین عرفانی

مهرداد    اسماعیلی پور

سجاد    بیگ جانی

طاها    رسولی

علی    کیانی امینیاسر    ژیان

مهدی    ابوهاشم

امیر محمد دهستانی
برندگان


بهترین بازی اکشن

نامزدها

برنده

مبارزان جنگلترکمنچایارتش های فرازمینی

غزال زرین

شبگرد

دیپلم افتخارژانر ماجرایی

نامزدها

برنده

انقراض

غزال زرینژانر استراتژی

نامزدها

برنده

عملیات روباهآب های آبی

غزال زرین

بتلفیشگوسفندان بازیگوش

آنلاین

نامزدها

برنده

کلاب فوتبال من

غزال زرین

موشوندانناورد 2

ژانر اکشن ماجرایی

نامزدها

برنده

پروانه میراث نگهبانان نور

غزال زرینژانر سکوبازی

نامزدها

برنده

عمو نوروز رویای آدم برفی

دیپلم افتخارژانر ساده

نامزدها

برنده

خروس جنگی

لوح تقدبر

جوخه

لوح تقدیر

کله خفنتوپ‌های تنبلفلاپی آرما

دستاورد فنی

نامزدها

برنده

ارتش های فرازمینی

غزال زرین

شبگرد

دیپلم افتخار

پروانه میراث نگهبانان نور

دستاورد هنری دو بعدی

نامزدها

برنده

انقراضخروس جنگیفلاپی آرما

غزال زرین

آب های آبیکله خفن


دستاورد هنری سه بعدی

نامزدها

برنده

پروانه میراث نگهبانان نور

غزال زرین

ارتش های فرازمینیشبگردعمو نوروز، رویای آدم برفی

دستاورد سینماتیک

نامزدها

برنده

پروانه میراث نگهبانان نور

غزال زریندستاورد طراحی بازی

نامزدها

برنده

پروانه میراث نگهبانان نور

غزال زرین

آب های آبی

دیپلم افتخاردستاورد محتوایی فرهنگی

نامزدها

برنده

آب های آبی

غزال زرین

ترکمنچایمبارزان جنگل

دستاورد موسیقی

نامزدها

برنده

انقراضپروانه میراث نگهبانان نورشبگردترکمنچایعمو نوروز، رویای آدم برفیجوخه

غزال زرین

یازده یار راکنبتلفیش

دستاورد صدا در بازی موبایل

نامزدها

برنده

جوخه

لوح تقدیربهترین بازی موبایل

نامزدها

برنده

عملیات روباهبتلفیش

دیپلم افتخار

خروس جنگی

غزال زرین

جوخهکله خفن

بازی سال

نامزدها

برنده

پروانه میراث نگهبانان نور

غزال زرین

ارتش های فرازمینیآب های آبیشبگرد