021-88310222
موسسه فرهنگی هنری افق ایده زاگرس

موسسه فرهنگی هنری افق ایده زاگرس

تولید بازی رایانه‌ ای

توضیحات

موسسه فرهنگی هنری افق ایده زاگرس در ابتدا کار خود را در قالب گروهی از علاقمندان تولید بازی در محل مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه رازی در سال 1393 با تولید نرم افزارهای گردشگری و تبلیغاتی آغاز نمود و پس از مدتی تمام تمرکز خود را بر تولید بازی‌های رایانه ای معطوف ساخت.

برنامه کنونی شرکت پرورش و استفاده از استعدادهای محلی برای تولید و سرعت بخشیدن به پروژه‌های میان مدت است. گوشه‌ای از دستاوردهای افق ایده زاگرس در طول دوره کوتاه فعالیت ، بازی‌های پلتفرم موبایل نظیر مار و پله سه بعدی ،حاجی فیروز و هفت سین ، راه نئون و غبار هستند.

بازی‌های تولیدی