021-88310222
کیمیاگران آینده کسب و کار کارن

کیمیاگران آینده کسب و کار کارن

تولید و توسعه بازی‌های رایانه‌ای، فناوری اطلاعات

توضیحات

شرکت کیمیاگران آینده کسب و کار کارن، با هدف طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای و ارایه خدمات فناوری اطلاعات در سال 1395 بنیان‌ گذاشته شد.

طراحی و توسعه بازی‌های رایانه‌ای اولویت اول این شرکت و فعالیت مورد علاقه بنیان‌گذاران آن است.

هم اکنون شرکت کیمیاگران کارن، توسعه و انتشار چند بازی روی پ‌ اندروید را به پایان رسانده و فعالیت خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.