021-88310222
سرگرمی‌های رشد آفرین چوبین

سرگرمی‌های رشد آفرین چوبین

تولید اسباب بازی فکری

توضیحات

شرکت چوبین با هدف تولید بازی ها و اسباب بازی های سالم در جهت ارتقا توانایی های ذهنی و جسمی کودکان ایرانی در سال 89 فعالیت خود را آغازنمود و پس تولید نمونه فیزیکی بازی گمانه اقدام به طراحی و ساخت بازی آنلاین گمانه نمود و موجب استقبال زیاد کاربران از این بازی فاخر گردید.

بازی‌های تولیدی