021-88310222
رسانه گستر بِنیسی

رسانه گستر بِنیسی

تولید و انتشار بازی‌های رایانه‌ای ارزشی

توضیحات

شرکت «رسانه گستر بِنیسی» اولین شرکت دانش‌بنیان در عرصه‌ی بازی‌سازی در استان قماست که از سال 1389 کار خود را با هدف ارائه مفاهیم ارزشی در قالب‌های نوین آغاز نموده است و تاکنون موفق به تولید و انتشار بازی‌های رایانه‌ای ارزشی با نام‌های «عملیات انهدام 1: نبرد فاو»،‌ «عملیات انهدام 2:‌ نبرد خرمشهر» و بازی رایانه‌ای دوبعدی و ماجراجویانه «سفر جنجالی« شده است.

این شرکت همچنین تا کنون موفق به کسب جوایز و عنوان‌های استانی، ملی و بین‌اللملی در عرصه‌ی بازی‌سازی شده است...