021-88310222
موسسه فرهنگی هنری هویج کوهی

موسسه فرهنگی هنری هویج کوهی

بازی سازی

توضیحات

پارسنیپ شرکتی دانش ‌بنیان، جوان، خلاق،‌ با هدف خدمت به مردم با تولید نرم‌افزارهای تفریحی، تولید با کیفیت و جذاب بازی‌های موبایل و سایر ابزارهای الکترونیک است.

در اواخر تابستان، بعد از سال ها تجربه و فکر، کنار هم جمع شدیم تا برای جامعه جوان کشورمان از طریق بروز ترین تکنولوژی ها و دانش ها بازی های فاخری را بسازیم.
حال که چند ماهی از این تصمیم و همت می گذرد، شرکت پارسنیپ متولد شده است.
ما ضرورتی را تحت عنوان پر کردن اوقات فراغت جوانان و جلوگیری از خروج ارز از کشور عزیزمان ایران، احساس کردیم و تلاش کردیم بهترین محصول را به مخاطبان ایرانی تقدیم کنیم.

بازی‌های تولیدی