021-88310222
ویژه پرداز پارس

ویژه پرداز پارس

طراحی و تولید بازی‌های رایانه‌ای برای PC و موبایل

توضیحات

شرکت ویژه پرداز پارس افتخار دارد از بدو تاسیس ضمن ارائه پیشنهادهای متعدد نوآورانه، خلاقانه و خلق آثار جدید در حوزه تخصصی بازی‌های رایانه‌ای و شبیه‌سازهای آموزشی با هدف ارتقاء کیفی و کمی سطـح آموزش عمومی جامعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و آموزش های تخصصی و مهارتی تا کنون موفق به طراحی و پیاده سازی ده ها محصول برتر و ممتاز در این حوزه شده است.

همچنین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی گسترده‌ای در حوزه تخصصی کاربرد بازی‌های رایانه‌ای در امور آموزشی در سطوح تخصصی و عمومی و همچنین طراحی شبیه ساز های آموزشی و همچنین پروژه های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با کاربرد های متعدد نیز در دستانجام دارد. شرکت ویژه پرداز پارس با بررسی نیاز های آموزشی جامعه، سازمان‌ها؛ وزارتخانه ها؛ دانشگاه‌ها سعی در طراحی و تولید بازی های آموزش محور مبتنی بر ساختار های شبیه سازی شده تعاملی داشته و در قالب طرح های مشترک با مدیران خلاق سازمان ها در فازهای نیاز سنجی،, امکان‌سنجی، طراحی و پیاده سازی، همکاری می نماید. 

شرکت ویژه پرداز پارس طی ده سال فعالیت مستمر همواره سعی نموده است به عنوان یک کار آفرین برتر علیرغم تمام دشواری‌ها و کاستی‌های موجود در حوزه‌های فنی؛ هنری و محتوایی تمام تلاش خود را بکار بندد تا با توجه به برتری های متعدد شیوه های نوین آموزشمبتنی بر بازی و شبیه سازی ضمن ارتقاء سطح کیفی آموزش ؛ هزینه های نسبی آن را نیز کاهش دهد.