021-88310222
 نو اندیشان ارس دیبا

نو اندیشان ارس دیبا

توسعه بازی و اپلیکیشن‌های ایده محور

توضیحات

تیم ایده محور ارس دیبا با تمرکز بر روی پروژه‌های تعریف شده درون گروهی در مسیر توسعه‌ی بازی و اپلیکیشن فعالیت دارد. تیم انیمیشن ارس دیبا نیز به موازات سایر بخش‌ها مکمل فعالیت آنان خواهد بود.