021-88310222
شرکت تپه های سیاه گچساران

شرکت تپه های سیاه گچساران

تولید کننده بازی و نرم افزار

توضیحات

شرکت رسانه تپه های سیاه گچساران تولید کننده بازی سرعت ممنوعه و نرم افزار صنایع دستی آهوگ است. این شرکت در حال حاضر عضو زیست بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. فناوری ثبت شده با عنوان سیستم ترافیک اتوبان نیز از کارهای این شرکت است. فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید بازی و نرم‌افزار به وسیله Unity3D و .Net است.