021-88310222
شرکت بازی‌سازی اردیبهشت پویای کاسپین

شرکت بازی‌سازی اردیبهشت پویای کاسپین

توضیحات

توسعه تیم‌ها و بازی‌هایی ویدیویی که سرشار از خلاقیت، یکرنگی و تاثیرگذاری هستند، اصلی‌ترین ماموریت این مجموعه است.