021-88310222
استودیو بازی سازی مهدی یار

استودیو بازی سازی مهدی یار

ساخت و آموزش ساخت بازی های ویدئویی

توضیحات

استودیو بازی سازی مهدیار به پشتوانه امکانات و تجربه بازی سازان حرفه ای و خلاق خود و با هدف تولید بازی ها و نرم افزار های ایرانی با محتوای مناسب وارد صنعت بازی سازی شده است.
تیم ما با استفاده از ایده های نو و تجهیزات و امکانات بروز باعث شده روند رشد پایداری را در تولیدات خود را تجربه کرده است.
در این راستا انتشار بازی و نرم افزارهای با کیفیت در بازار جهانی هدف ویژه این مجموعه است.

بازی‌های تولیدی