021-88310222
 منشور فناوری فردا ایرانیان

منشور فناوری فردا ایرانیان

تولید اپلیکیشن، بازی‌های موبایل و بازی‌های رایانه‌ای

توضیحات

 شرکت دانش بنیان منشور فناوری فردا در حوزه های طراحی اپلیکیشن و سامانه‌های واقعیت افزوده، نرم افزارهای موبایلی و بازی‌های موبایلی فعالیت می کند.این شرکت دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دارای مجوز فناوری از پارک علم و فناوری خراسان است.