021-88310222
سوتل

سوتل

آموزشی و تحصیلی

توضیحات

هدف شرکت سوتل، ارائه بستری شامل ابزارها و خدمات کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت آموزش مدارس، دانشگاه‌ها، موسسات و همچنین آموزش‌های فراگیر مهارت‌های عمومی و تخصصی است. 

از جمله امکاناتی که سایت سوتل در نظر دارد ارائه کند، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: 1- فراهم کردن یک دسته‌بندی جامع از محتوای آموزشی به صورت یک درخت دانش 2- فراهم کردن یک بانک مطالب شامل جزوه‌ها، اسلایدها، تصاویر، صدا و فیلم‌های آموزشی 3- فراهم کردن یک بانک سوالات در شاخه‌ها و دروس مختلف با تنوع نوع سوال 4- فراهم کردن امکان گرفتن آزمون برخط از بانک سوالات سایت توسط استاد 5- فراهم کردن امکان گرفتن آزمون برخط توسط سیستم به صورت آزمون آزمایشی خودکار برای سنجش مهارت خود در یک زمینه 6- فراهم کردن امکان ارائه دوره آموزشی در سایت به همراه: الف) محتوای مشخص ب) آزمون‌های مقطعی و نهایی جهت تمرین و تکرار ج) امکان ارائه تکلیف و تمرین د) امکان پرسش و پاسخ، گپ و گفتگو بین اساتید و فراگیران هـ) استفاده از بازی به عنوان ابزاری برای درک بهتر مفاهیم و روش های حل مسائل