معاون حمایت بنیاد ملی بازی های یارانه ای در گفت و گو با رادیو ایران گفت: متاسفانه بخش عمده بازار كشور هم اكنون در دست محصولات وارداتی می باشد؛ علت وقوع این رخداد نبود قانون كپی رایت در كشور است.

به گزارش مهندس «هادی جعفری» معاون حمایت بنیاد ملی بازی های یارانه ای در گفت و گو با برنامه ی «رهاورد» رادیو ایران به بازی های رایانه ای ملی و عدم توجه مردم به آن پرداخت و در این باره گفت: بازی های رایانه ای ملی كه صنعتی جوان محسوب می شود؛ از آغاز فعالیت خود اگرچه تاكنون با همت و تلاش جوانان و مبدعان این عرصه؛ تولیدات داخلی خود را بخصوص در بخش بازی های نصب شده بر روی گوشی های هوشمند به وضعیت مطلوب رسانده؛ اما هنوز سهم عمده ای از بازار ایران، نصیب و در اختیار تولید كنندگان خارجی است.

وی در ادامه با بیان این موضوع كه متاسفانه بخش عمده بازار كشور هم اكنون در دست محصولات وارداتی است؛ افزود: علت های مختلفی باعث بروز این معضل گردیده؛ نبود قانون كپی رایت در كشور از جمله این موارد است. قانونی كه نبودش باعث ایجاد خسارات زیادی به صنعت بازی كشور شده است.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی های یارانه ای در بخش دیگر سخنانش تصریح كرد: یك بازی ایرانی كه هیچگونه هزینه ای برای آن پرداخت نشده و با قیمت نازل تر از قیمت بازار جهانی فروخته می شود، به دلیل عدم رعایت قانون كپی رایت به صورت غیر مجاز و با قیمت های گزاف در دسترس مردم قرار می گیرد، این موضوع صنعت بازی كشور را در رقابت خارجی با مشكل مواجه ساخته است .