معاونت ارتباطات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای حمایت معنوی، رسانه‌ای و تبلیغاتی از بازی‌های ایرانی، هر فصل یک مراسم رونمایی خواهد داشت.

فراخوان رونمایی در فصل پاییز در آینده نزدیک منتشر می شود.